BYENS RUM

Vi kan følges på Facebook:

BESKRIVELSE AF FOKUSOMRÅDE:

Området omkring skole og sportsplads udvikles, så der skabes mulighed for fællesskaber på tværs af aldre og funktionsniveauer. Der skal være plads til leg, læring, glæde, latter, fysisk og mental udvikling, mindfuldness.


Plads til at være alene, plads til fællesskaber – plads til aktivt liv for alle!


BAGGRUND:

Udfordringerne ved det nuværende område er, at området kommer til at virke klemt og glemt – det indbyder ikke til fællesskaber, bevægelse og udvikling og borgerne skal bevæge sig ud af lokalområdet for at få disse ting, som fremmer den fælles og individuelle sundhed og udvikling.FORSLAG TIL KONKRETE TILTAG:

Der udarbejdes – i samarbejde med VBIF og Varnæs Skole– et forslag til Byens Rum. Der indhentes tilbud og laves aftaler med private firmaer og Aabenraa Kommune ift. etablering af Byens Rum.


Der indhentes tilsagn om brug af Byens Rum blandt interessenter i omådet.


Der arbejdes på at finde finansieringsmuligheder til projektet. Fuld Fart – som er skolens støtteforening – VBIF og Varnæs – Bovrup Borgerlaug involveres i denne proces.

Byens Rum – omkring skole og sportsplads

Byens Rum omkring sportspladsen

MÅLSÆTNING:

Plads til aktivt liv og læring i naturlige omgivelser for alle i nærmiljøet.


HVORDAN PASSER DET IND I UDVIKLINGSPLANEN:

Vi ønsker at være med skabere af et attraktivt område for alle aldersgrupper - for nuværende og kommende borgere i området.Vi ønsker at skabe gode muligheder for tilgang til naturens muligheder – både i form af fysiske og kognitive udfordringer til alle aldre.


TOVHOLDER I GRUPPEN:

Navn: Thomas Kjærsgaard
mail: t.kjaergaard@live.dk


Navn: Martin Lambert Pedersen
Tlf: 20 33 06 48
mail: mlp@dynagro.dk


SAMARBEJDSPARTNERE:

VBIF – Fuld fart – Aabenraa Kommune


STATUS/TIDSRAMME:

Er i gang p.t. – der afventes økonomi til i gangsætning.