Fjernvarmen kommer!

09-01-2024

Fjernvarme i Varnæs og Bovrup

bliver en realitet


Aabenraa Fjernvarme har nu fået så mange tilmeldinger, at fjernvarmen kommer til Varnæs og Bovrup. Tilslutningsandelen er over de 62 %, som har været det vi skulle nå for at fjernvarmen ville blive tilbudt i vores område.


Det er vi naturligvis rigtig glade for i VB-Energi og Borgerlauget. Da vi som opfølgning på udviklingsplanen tilbage i 2020 dannede VB-Energi og satte os det mål at undersøge hvilke alternativer der var til gas- og olieopvarmning, var det ikke fjernvarme vi forestillede os, der kunne være en mulig løsning for at blive CO2 neutrale omkring opvarmningen. Men der er sket rigtig meget på energiområdet siden vi startede.


Vi er rigtig godt tilpasse med at det er Aabenraa Fjernvarme, som er blandt landets 10 billigste fjernvarmeselskaber, der har tilbudt fjernvarme hos os. Undervejs har der været mange andre vi har samarbejdet med for at det er lykkedes at nå hertil hvor vi er nu – tak til dem. Men ikke mindst en stor tak for den lokale opbakning til projektet og tilmeldingerne, som har gjort at vi nu er kommet over målstregen med de 62 % tilmeldinger.

Det at vi får fjernvarme, ser vi som et vigtigt skridt på vejen for at området Varnæs-Bovrup kan fastholde og udvikle vores vitale faciliteter. Alt andet lige vil vores boliger opnå en større efterspørgsel og det øger muligheden for at nye kan komme til. Det er grundlaget for at vi kan beholde og udvikle børnehave, skole, købmand, vores mange foreninger og hvad vi ellers kan byde på i vores naturskønne omgivelser. Det vil også bevirke, at den kommunale opmærksomhed nemmere vil øges.


Så til de oplagte spørgsmål. Hvornår starter Aabenraa Fjernvarme med at nedgrave fjernvarmerør? – og hvornår kan vi mærke fjernvarmen i radiatorerne?


Endnu har der ikke været afholdt planlægningsmøder om det. Men på Aabenraa Fjernvarmes hjemmeside og Facebook side vil der blive informeret om hvornår de enkelte etaper vil blive iværksat. Men vi kan forvente, at i løbet af 2024, vil vi se at gravearbejdet kommer i gang.


VB- Energi  &

Varnæs-Bovrup Borgerlaug