Ren Dag søndag d. 26. marts 2023

20-03-2023

Varnæs Bovrup Borgerlaug afholder Ren dag
Søndag den 26. marts kl. 11:00 – 13:00

Mødested: Brandstationen i Varnæs, Varnæsvej 680


Vær med til at gøre hovedrent i Varnæs - Bovrup området. Vi indsamler affald langs veje og stier. Alle kan deltage. Medens ruterne fordeles og der orienteres om affaldssorteringen, bydes på en kop kaffe eller sodavand. Der udleveres affaldssække til indsamlingen.


Dagen afsluttes på Brandstationen kl. 13 og her er der pølser og vand til alle deltagere.


Arrangementet afholdes i samarbejde med:

  • Arwos
  • DN
  • Aabenraa kommune


Vi håber mange har lyst til at deltage


Bestyrelsen i Varnæs – Bovrup Borgerlaug

Klik på billedet herunder for at downloade folderen fra Arwos.

Bem. forkert årstal. Det rigtige er selvfølgelig 2023.